FOTO

VIDEO

JAVNE POVRŠINE

Posljednjih dvadeset godina, identitet opštine Istočno Novo Sarajevo se gradi stvaranjem prepoznatljivog, ekonomski i turistički privlačnog i konkurentnog urbanog centra sa unaprijeđenom infrastrukturom. Javni prostori na području opštine kreirani su uporedo sa razvojem opštine ali i iskazanim potrebama građana. Opštinska uprava konstantno pronalazi mogućnosti za kreiranje novih i unaprjeđenja postojećih javnih prostora.

 

U skladu sa tim opredjeljenjem do sada je izgrađen centralni Trg Srbija, park Gavrilo Princip, park Velikana, izgrađeno vještačko jezero i uređen širi prostor, unaprijeđena pješačka i biciklistička staza i uređeno više manjih javnih prostora. Sve ove ambijentalne cjeline su od velikog značaja za opštinu i kako se nalaze u urbanom centru i u blizini značajnih ustanova, na ovim prostorima prisutna je velika frekvencija različitih korisnika, naročito pješačkog prostora kao što su: zaposleni, studenti, učenici, penzioneri i turisti. Takođe, ovi javni prostori su mjesta društvenog okupljanja, u kojima se prevazilaze granice kulturne pripadnosti, klase, starosti, pola. Tokom cijele godine, ove cjeline, naročito novoizgrađeni Trg Srbija, predstavljaju otvorenu scenu za realizaciju različitih vrsta kulturnih manifestacija i događaja.

 

Opštinska uprava ulaže velike napore na uređenju i oplemenjivanju javnih zelenih površina i njihovom održavanju. Park lociran u bivšoj vojnoj kasarni Slaviša Vajner Čiča i park Sunce su dva najveća i najznačajnija parka u opštini i kao takvi čine zelenu oazu i „pluća“ ove lokalne zajednice. Značajno mjesto zelenilo između stambenih naselja i drvoredi uz saobraćajnice. U skladu sa prostorinim planovima u proteklom periodu zasađena je više od 1000 stabala duž glavnih saobraćajnica u najurbanijem dijelu opštine.

Foto galerija