Izgradnja objekta za 15 stambeno nezbrinutih porodica

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić, održao je danas sastanak sa predstavnicima Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske i predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Na sastanku se govorilo o izgradnji višeporodičnog stambenog objekta sa 15 stanova, ukupne vrijednosti 883.129,09 KM koji se gradi u okviru Regionalnog stambenog programa, a namijenjen je za smještaj stambeno nezbrinutih porodica iz kategorije izbjeglih i raseljenih lica.

Istočno Novo Sarajevo je jedna od tri opštine u Republici Srpskoj u kojima će, u okviru Potprojekta BH6 Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, biti izgrađeno ukupno 45 stanova za ovu namjenu. Ovaj projekat finansira se iz Regionalnog stambenog programa za koji najveći dio sredstava obezbjeđuje EU.

Načelnik Katić rekao je da je obaveza Opštine u ovom projektu da obezbijediti lokacijske uslove, potrebnu dokumentaciju i neophodne infrastrukturne priključke. On je istakao da je ovo veoma značajan korak za našu lokalnu zajednicu, jer će njim biti obezbijeđena trajna stambena rješenja za neke od najugroženijih kategorija stanovništva.

Nakon sastanka, predstavnici Republičkog sekretarijata i ministarstva zajedno sa rukovodstvom opštine, obišli su lokaciju predviđenu za izgradnju objekta u ulici Đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića (Čiča).

Takođe, uvođenjem izvođača radova u posao, danas je ozvaničen početak izgradnje stambenog objekta za 15 porodica. Izvođač radova je „RADIS“ d.o.o. Istočno Sarajevo, a rok za izvođenje radova je 300 kalendarskih dana.ja stanovništva.