Istraživanje o izazovima, potrebama i potencijalima mladih u Istočnom Sarajevu

Anketu „Izazovi, potrebe i potencijali mladih u Istočnom Sarajevu“ provodi Grad Istočno Sarajevo uz podršku projekta „ReLOaD“ koji provodi „UNDP“ u Bosni i Hercegovini, a u svrhu izrade Omladinske politike Grada.

Vaše učešće u anketi je dobrovoljno i u potpunosti anonimno a dobijeni podaci isključivo će se koristiti kao stručna podloga za izradu strateškog dokumenta i definisanje strateških mjera na polju obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, sigurnosti i drugih oblasti važnih za mlade.

Molimo Vas da iskreno odgovorite na svako pitanje. Puna saradnja obezbjeđuje da ovo istraživanje bude uspješno provedeno i posluži svrsi zbog koje se provodi.

Na pitanja se odgovara tako što se odaberu ponuđeni odgovori ili ocijene odgovarajućom ocjenom. Kada odgovorite na pitanja, obavezno kliknite na podnesi.

Hvala na saradnji!

ANKETA