FOTO

PARK VELIKANA

VIDEO

ODJELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

Slaviša Vlačo, dipl.ecc

NAČELNIK ODJELJENJA

  • vrši stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje ostvarivanja politike finansiranja u Opštini;
  • priprema nacrt budžeta, završni račun, prati prihode, izvršenja i rashode budžeta;
  • vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodsteno poslovanje opštinske administrativne službe, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta opštine;
  •