Evidentna potreba za formiranjem posebnih odjelјenja za djecu sa smetnjama u razvoju

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić, uputio je poziv za sastanak predstavnicima Gradske uprave Istočno Sarajevo, opština Istočna Ilidža i Trnovo, direktorima Osnovnih škola sa teritorije ove tri opštine i predstavnicima Udruženja djece i omladine sa posebnim potrebama „Zagrlјaj“.

Zajednički sastanak održan je juče u prostorijama Opštinske uprave Istočno Novo Sarajevo.

Povod sastanka bila je molba Udruženja djece i omladine sa posebnim potrebama „Zagrlјaj“, koja je upućena ka Opštinskoj upravi, sa namjerom da se zajedničkim snagama pokuša riješiti pitanje uspostavlјanja posebnog Odjelјenja za djecu sa smetnjama u razvoju na području tri opštine.

Opšti zaklјučak svih prisutnih jeste evidentna potreba za formiranjem posebnih odjelјenja za djecu sa smetnjama u razvoju, da je ovakav vid podrške neophodan kada je u pitanju vaspitanje i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju, te da postoji potreba za sistemskim rješavanjem pitanja strukovnih zanimanja za djecu sa smetnjama u razvoju.

Svi prisutni izrazili su saglasnost za formiranjem posebnog odjelјenja. Zajednički, kao najbolјe rješenje, odlučeno je da se odjelјenje oformi u prostorijama Osnovne škole „Jovan Dučić“ u Kasindolu, čije rukovodstvo je rado ustupiti iste.

Poslјednji korak ove inicijative, jeste ići prema Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske za dobijanje saglasnosti za formiranje posebnog odjelјenja za učenike sa smetnjama u razvoju, zaklјučeno je na kraju sastanka.