Delegacija Opštinske uprave uzela učešće na sajmu srpsko – slovenačke privrede

U Ljublјani je danas održan Sajam srpsko-slovenačke privrede na kome su učestvovali i predstavnici opštine Istočno Novo Sarajevo.

Sajam organizuje Savez Srba Slovenije, a poziv za učešće dobilo je nekoliko lokalnih zajednica iz Srbije.

Istočno Novo Sarajevo jedina je opština iz Republike Srpske koja je učestvovala na sajmu.Predstavlјanju opština prisustvovali su i predstavnici kompanija među kojima su bile i “Galens grupa”, “Gorenjska banka”, “Ekonomik”, “Amitas”.

Predstavlјanju opština prisustvovali su i predstavnici kompanija među kojima su bile i “Galens grupa”, “Gorenjska banka”, “Ekonomik”, “Amitas”.

Zamjenik načelnika opštine Aleksandar Kostović predstavio je učesnicima sajma potencijale razvoja opštine, s akcentom na olakšice investitorima za pokretanje biznisa na području Istočnog Novog Sarajeva.

Kostović je istakao da ovakvi susreti privrednika iz više zemalјa sa predstavnicima lokalnih zajednica doprinose razvoju privrede. On se zahvalio i čestitao predsjedniku Saveza Srba Slovenije Vladimiru Kokanoviću na odličnoj organizaciji sa želјom da ovakvi susreti postanu tradicionalni.

Sajmu je prisustvovala i predsjednica Republike Srpske Želјka Cvijanović. Ona je poručila da je dinamična privredna saradnja klјuč ekonomskog razvoja svih zemalјa u okruženju.

Cvijanović je istakla da je privredna saradnja Republike Srpske sa Srbijom, kao i sa Slovenijom, svake godine sve uspješnija i sadržajnija, o čemu svjedoče svi relevantni podaci o obimu investicija i spolјnotrgovinskoj razmjeni.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Aleksandar Ljuboja održao je prezentaciju o privrednim potencijalima Republike Srpske.