Obavještenje o dodjeli popusta na ski karte za zimsku sezonu 2023/2024 putem sufinansiranja

Završava za: Poštovani sugrađani, Obavještavamo sugrađane koji su aplicirali na Javni poziv za dodjelu popusta za ski karte da od 04.12.2023. godine do 18.12.2023 godine mogu preuzeti karte u Olimpijskom centru „Jahorina“. Karte se mogu podići u periodu od 08:00 do 15:30 na ski-kasi Olimpijskog centra „Jahorina“ na Polјicama. Prilikom preuzimanja karte neophodno je platiti iznos od 520,00 KM na kasi, (uz plaćanje depozita […]

POZIV za sportske klubove i sportska udruženja da dostave zahtjeve za dodjelu sredstava iz granta budžeta predviđenog za sport

Završava za: REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO NAČELNIK POZIV za sportske klubove i sportska udruženja da dostave zahtjeve za dodjelu sredstava iz granta budžeta predviđenog za sport Pozivaju se sportski klubovi i sportska udruženja da u skladu sa članom 28. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 121/12), te članom 15. Zakona […]

Poziv mladima i organizacijama civilnog društva za učešće u izradi Omladinske politike Grada Istočno Sarajevo

Završava za: Pozivamo organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima mladih i mlade sa područja grada Istočno Sarajevo, uzrasta od 16 do 30 godina (srednjoškolce/ke, studente/ice, aktiviste/kinje, voditelje/ke omladinskih organizacija, volontere/ke u zajednici) da učestvuju na sastanku koji organizujemo u okviru izrade Omladinske politike Grada Istočno Sarajevo u četvrtak, 23.11.2023. godine, sa početkom u 11 časova u […]

Obavještenje o održavanju Javne rasprave po nacrtu rebalansa budžeta za 2023. godinu

Završava za: Obavještavaju se pravna i fizička lica, javne ustanove i preduzeća, udruženja građana, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo od 18. oktobra 2023. godine, otvorena javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta Opštine Istočno Novo Sarajevo za 2023. godinu. Nacrti navedenih dokumenata će biti javno izloženi […]

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2023/2024. godinu

Završava za: Datum, 18.10.2023. godine Na osnovu Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija opštine Istočno Novo Sarajevo broj: 01/I-013-364/15 od 16.03.2015. godine, (“Službene novine grada Istočno Sarajevo” br.  25/19), Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo r a s p i s u j e K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2023/2024. […]

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu popusta na ski karte za zimsku sezonu 2023/2024 putem sufinansiranja

Završava za: Opština Istočno Novo Sarajevo raspisuje Javni poziv za dodjelu popusta na ski karte za zimsku sezonu 2023/2024 putem sufinansiranja na Skijalištu “Jahorina”. Ovim Javnim pozivom će se moći ostvariti popust za 100 personalizovanih, desetodnevnih (deset u sezoni) ski karata za zimsku sezonu 2023/24. Navedena ski karta za zimsku sezonu 2023/24 dodijeljena putem sufinansiranja važeća je […]

Javni poziv za sufinansiranje projekata zajednica etažnih vlasnika opštine Istočno Novo Sarajevo

Završava za: Opština Istočno Novo Sarajevo poziva sve zajednice etažnih vlasnika opštine Istočno Novo Sarajevo da dostave prijedloge projekata za sufinansiranje projekata koji se odnose na: Nabavku opreme za protivpožarnu zaštitu; Građevinske radove; Uređenje zajedničkog prostora u i ispred objekata; Nabavku druge potrebne opreme; Različite aktivnosti i projekte koji doprinose razvoju mikro zajednice. Pravo učešća imaju zajednice […]

Poziv za prijavu zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača za dodjelu plastenika

Završava za: REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO N A Č E L N I K Broj: 01/I-014-1510/23 I. Sarajevo, 11. 9. 2023. godine. Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. Statuta Opštine Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine Grada Istočno Sarajevo”, broj 24/17 i 25/17), […]

Poziv za javne konsultacije na nacrt Srednjoročnog plana

Završava za: Opština Istočno Novo Sarajevo poziva na onlajn konsultacije sve zainteresovane predstavnike poslovne i akademske zajednice, organizacije civilnog društva, privredna društva i socijalne partere, medije, zainteresovane građane i građanke da se aktivno uključe u proces javnih konsultacijau vezi sa radnom verzijom Srednjoročnog plana rada Opštine Istočno Novo Sarajevo za period 2024 – 2026. godina. Proces javnih […]

JAVNI POZIV za prijave na Sajam zdrave hrane, domaćih i unikatnih proizvoda i rukotvorina

Završava za: U okviru manifestacije „Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu 2023“, Opština Istočno Novo Sarajevo u saradnji sa Klasterom „SRP“ organizuje drugi Sajam zdrave hrane, domaćih i unikatnih proizvoda i rukotvorina, koji će biti održan 18. i 19. avgusta na Trgu Republike Srbije. Na Sajmu je planirano predstavljanje udruženja, te postojećih i budućih preduzetnika iz cijele Republike […]