Prethodna provjera tržišta u postupku nabavke „Nabavka kompjuterskog materijala, kancelarijske, računarske i druge opreme (toneri, ketridži, CD, USB i sl.)“

Završava za: Nabavka će obuhvatiti nabavku robe-kompjuterskog materijala, kancelarijske, računarske i druge opreme. Tehničke specifikacije za predmetnu nabavku se nalaze u prilogu. Minimalni uslovi tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača: Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena kvalifikaciono […]

Prethodna provjera tržišta u postupku nabavke „Nabavka promotivnog materijala i pribora za potrebe opštine Istočno Novo Sarajevo“

Završava za: U skladu sa članom 14a Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) ugovorni organ prije pokretanja postupka javne nabavke provodi provjeru tržišta u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi sa nabavkom. U tu svrhu ugovorni organ može tražiti ili prihvatiti savjet nezavisnih stručnjaka, […]