Budžet za 2023. godinu

Završava za: Budžetske prihode za 2023. godinu možete pogledati ovdje. Budžetske rashode za 2023. godinu možete pogledati ovdje.