Budžet za 2023. godinu

Budžetske prihode za 2023. godinu možete pogledati ovdje.

Budžetske rashode za 2023. godinu možete pogledati ovdje.