FOTO

VIDEO

BORAČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Boračka organizacija opštine Istočno Novo Srajevo je jedinstvena društvena organizacija boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih i zarobljenih boraca Odbrambeno-oslobodilačkih ratova srpskog naroda i član je Boračke organizacije Republike.

Ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i Statutom usklađenim sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

Čine je šest mjesnih  boračkih organizacija kroz koje je učlanjeno 2900 članova.

Osnovni cilj Boračke organizacije je očuvanje Republike Srpske, poboljšanje materijalnog i društvenog položaja boračkih kategorija i njegovanje tradicije Odbrambeno-otadžbinskog rata. Rad i programske aktivnosti Boračke organizacije su:

Poboljšanje statusa boračkih kategorija i definisanje statusa Boračke organizacije Republike Srpske;

 • kategorizacija boraca;
 • revizija učešća, ranjavanja i pogibije učesnika u VRS;
 • stambeno zbrinjavanje PPB i RVI;
 • održavanje spomenika i spomen obilježja
 • profesionalana rehabilitacija osposobljavanje i zapošljavanje invalida;
 • banjska rehabilitacija PPB i RVI;
 • socijalizacija djece;
 • zapošljavanje boračkih kategorija;
 • dopunska prava boračkih kategorija;
 • njegovanje slobodarskih tradicija srpskog naroda;
 • informativne aktivnosti;
 • ostale aktivnosti.

 

ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU!

BORAČKA ORGANIZACIJE OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO

 

Stefana Nemanje 4

71123 Istočno Novo Sarajevo

Tel: +387 57 340-373

Faks: + 387 57 340-373

E-mail: obo.insss@gmail.com