Besplatni sistematski pregledi za boračku populaciju u Bolnici „Srbija“

 

Uz velikodušnu pomoć bolnice „Srbija“ i direktora Nebojše Šešlije, a u dogovoru sa Boračkom organizacijom opštine Istočno Novo Sarajevo, Opštinska uprava obezbijediće besplatne sistematske preglede za borce Vojske Republike Srpske, koji imaju kategorisan status borca.

Pregled uklјučuje:

1. Osnovne laboratorijske nalaze;

2. Rentgen pluća;

3. Ultrazvuk abdomena;

4. Internistički pregled;

5. Specijalistički pregled pulmologa;

6. Specijalistički pregled hirurga.p

Prijava mora sadržati slјedeće dokumente:

1. Čitko ispunjen i potpisan Prijavni obrazac (dostupan na Portirnici Opštine Istočno Novo Sarajevo)

2. Dokaz o prijavi prebivališta na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo (CIPS);

3. Potvrdu kategorisanog statusa borca – kopiju rješenja o kategorizaciji (ukoliko je proveden postupak kategorizacije, a nemate primjerak rješenja, isti možete izvaditi u Opštini Istočno Novo Sarajevo, kancelarija 16 – Odjelјenje za opštu upravu, boračko – invalidska zaštita).

Kompletiranu dokumentaciju potrebno je predati radnim danima u periodu od 11 do 14 časova u kancelariju 33 ili na Portirnicu Opštine Istočno Novo Sarajevo.

Poziv ostaje otvoren do petka, 17.2.2023. godine do kraja radnog vremena, a dinamika pregleda će biti organizovana u skladu s brojem prijava i po redoslijedu prijavlјivanja na osnovu spiska koji će Opštinska uprava dostaviti bolnici „Srbija“.

PRIJAVNI OBRAZAC PREUZMITE OVDJE.