Javna preduzeća

Pod naležošću Opštine Istočno Novo Sarajevo nalaze se četiri javna preduzeća: komunalno preduzeće Rad“, Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija“, Komunalno preduzeće za pogrebnu djelatnost „Sveti Marko“ i Javno preduzeće „Toplane“.

Javno komunalno preduzeće „Rad”

Od 17.03.2008. godine ovaj kolektiv posluje pod nazivom Komunalno preduzeće ,,Rad” a.d. Istočno Sarajevo sa sjedištem u optini Istočno Novo Sarajevo. U preduzeću su zaposlena 64 radnika. Svoje usluge preduzeća pruža na području tri gradske opštine- Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo.

Od osnivanja 1994. godine, preduzeće se bavi raznoraznim poslovima na polju javne higijene sa osnovnom djelatnošću:

  • Čišćenje javnih površina u naseljima;
  • odvoza i deponovanja smeća, te održavanja deponije;
  • prikupljanja prometa sekundarnih sirovina i otpadaka, uklanjanja snijega sa javnih površina i sprečavanje poledice na površinama javnog saobraćaja;
  • održavanje (popravke, farbanje) posuda za smeće;
  • održavanje i uređivanje javnih saobraćajnih površina u naseljima, te parkirališta parking prostora;
  • održavanje rekonstrukcije postojećih parkovnih i drugih javnih zelenih površina, zabavnih svečanosti i sportskih susreta;
  • održavanje i popravku vlastitih motornih vozila, itd.

Direktor: Strahinja Trifković, prof.fizičke kulture. Kontakt: Adresa: Ulica Vojvode Radomira Putika br. 59 broj telefona: +387 (0)57/343-421 faks: +387 (0)57/340-807 e-mail: rad.ad@teol.net web adresa: www.kprad.rs.ba Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“

Komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ AD Istočno Sarajevo osnovano je 25.decembra 1996. godine od strane tadašnjeg Povjereništva grada Istočno Sarajevo, sa osnovnim ciljem obezbjeđenja organizovanog snabdijevanja vodom i odvođenjem otpadnih voda, u dijelu grada Istočno Sarajevo, koji čine tri opštine: Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo. Pod sadašnjim nazivom, nakon promjene oblika organizovanja, preduzeće egzistira od 2008. godine.

Osnovna djelatnost K�� „����K“ je da obavlja sljedeće djelatnosti: snadbijevanje potrošača pitkom i higijenski čistom vodom, odvođenje otpadnih voda, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje sistema vodosnabdijevanja, vođenje tehničke dokumentacije i katastra podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije, obavljanje sanitarno-tehničkih poslova u funkciji kontrole kvaliteta vode, projektovanje građevinskih i drugih objekata, i sl.

Direktor: Jovan Katić, prof. fizčke kulture. Kontakt: Adresa: Ulica Đenerala Dragoljuba Draže Mihajlovića br.74 Broj telefona: +387 (0)57/340-914 Faks: +387 (0) 57/ 340-480 e-mail: vik@teol.net web adresa: www.vikis.info Javno komunalno preduzeće za pogrebnu djelatnost „Sveti Marko“

Komunalno preduzeće „Sveti Marko osnovano je Odlukom opštine Srpsko Novo Sarajevo 1996. godine. Svrha osnivanja je da se izgradi preduzeće koje se bavi pogrebnom djelatnošću i održavanjem groblja, kao i sprovođenje niza aktivnosti koje čine ovu djelatnost.

Kolektiv od momenta osnivanja vlastitim sredstvima i sredstvima Opštine izgrađuje parcelu po parcelu i svu potrebnu unutrašnju infrastrukturu, koja je potrebna za funkcionisanje jednog značajnog objekta.

Trenutno, sa 29 zaposlenih, KP „Sveti Marko“ održava preko 3000 grobnih mjesta na području opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, izvodi sve neophodne građevinske radove za izradu grobnih mjesta i grobnih polja.

Direktor: Branka Obućina. Kontakt: Adresa: Ulica Karađorđeva br. 2 Broj telefona: +387 (0)57/321-310 Faks: e-mail: svetimarko is@teol.net web adresa: Javno preduzeće “Toplane – INS“ a.d.

“TOPLANE – ISTOČNO NOVO SARAJEVO“ a.d. Istočno Sarajevo osnovano je 23.02.1998. godine od strane tadašnje Skupštine opštine Srpsko Novo Sarajevo pod nazivom Javno osnovno državno preduzeće “Toplane – Srpsko Novo Sarajevo“ Opština Srpsko Novo Sarajevo, sa osnovnim ciljem: proizvodnja  i distribucija toplotne energije dijela grada Istočno Sarajevo. Preduzeće je 01.07.1998. godine upisano u Registar Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu. Skraćeni naziv preduzeća je bio JODP “Toplane-SNS“. Pod sadašnjim nazivom “Toplane – Istočno Novo Sarajevo“ a.d.,  tj. nakon promjene oblika organizovanja Društva egzistira od  23.09.2011. godine. “Toplane-INS“ a.d. posluje u skladu sa Zakonom o Javnim preduzećima, Odlukom o osnivanju i ostalim aktima preduzeća. Menadžment preduzeća čine Skupština akcionara, Nadzorni odbor i direktor preduzeća.Nadzorni odbor donosi opšte i pojedinačne akte preduzeća u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom, Internim akima i drugim opštim aktima i za svoj rad odgovara Skupštini akcionara. Preduzeće predstavlja i zastupa direktor, koji za rezultate poslovanja i zakonitost rada preduzeća odgovora Nadzornom odboru. Misija preduzeća je obezbijediti kvalitetnu  uslugu kada je riječ o proizvodnji i distribuciji toplotne energije u skladu sa potrebama korisnika i lokalne zajednice.Zadovoljstvo korisnika usluga garancija je kvaliteta usluga našeg opstanka i poslovnog uspjeha, zadovoljstvo zaposlenih koji bi svojim djelovanjem trebalo da doprinesu odličnom kvalitetu usluga i procesa rada, održavanje infrastrukture i kvalitetni uslovi rada, zaštita na radu i bezbjednosna radna sredina u skladu sa bezbjednosnim zahtjevima i zakonskom regulativom. Uspjeh preduzeća je i naš lični uspjeh!

Direkotor: Dragan Janković dipl. inž. maš. Kontakt: Adresa: Ulica Karađorđeva bb Telefon:+387(0)57/340-610