Јавни конкурс за финансирање пројеката и програма организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 68. Статута Општине Источно Ново Сарајево (“Службене новине Града Источно Сарајево”, број 24/17 и 25/17) и Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку пројектима и програмима организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана бр. 01/И-013-510/18, начелник Општине расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Пријавни обрасци:

1. Пријавни образац _2018

2. Буџет – Анекс 1_ 2018

3. Изјава о суфинансирању _ Анекс 3_ 2018

4. Изјава подносиоца приједлога пројекта – Анекс 2 _2018