18/05/2024

Editors Pick

Hot Catagories

  All Catagories

  Trending News

  Search

  Stay Connected

  Newspaper Tag

  Published Video

  Most Populer

  Daily Blogs

  Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку

  Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Изградња пјешачких стаза, парк – Центар 2“, можете погледати овдје.

  Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку

  Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова „Непредвиђени радови на реконструкцији саобраћајнице – дионица Петина земља Л=200 м2“,

  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне

  Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Набавка погонског горива уља и мазива за 2024. године“, можете погледати

  Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке:

  Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Карађорђева“, можете погледати овдје.

  Одлука по жалби у поступку Јавне набавке „Набавка

  Одлуку по жалби у поступку Јавне набавке „Набавка санитетског возила“, можете погледати овдје.