Шести јавни позив за доставу пројектних приједлога за кориштење средстава „Challenge“ фонда

Обавјештавамо вас да је отворен Шести јавни позив за достављање приједлога пројеката за коришћење средстава „Challenge“ фонда.

Рок за подношење пријава је 12. фебруар 2021. године до 16:00 часова.

Циљ предметног позива је подршка привредним субјектима са иновативним идејама, производима и услугама које могу довести до повећања запослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ.

 Прихватљиви подносиоци пројектних приједлога морају:

  • имати статус привредног субјекта (Стартап компаније, предузетници (обрти), микро, мала, средња предузећа и задруге);
  • бити регистровани у БиХ или Шведској;
  • обављати регистровану дјелатност најмање 6 мјесеци до дана објаве Позива;
  • бити профитно оријентисани;
  • осигурати 50% суфинансирања. 

Укупни буџет намијењен за суфинансирање пројеката у оквиру овог позива је 420 000 евра. Све пристигле пријаве биће оцијењене у складу са три основна критеријума – иновативност, изводљивост, одрживост пословне идеје и друштвена корист.

Онлајн инфо сесије биће одржане у сљедећим терминима:

  • јануар 2021. године у 11:00 часова
  • јануар 2021. године у 10:00 и 13:00 часова
  • јануар 2021. године у 12:00 часова

Сви заинтересовани привредни субјекти треба да се пријаве за учешће на онлајн инфо сесијама путем линка https://cutt.ly/TjPyz5T најкасније дан прије одржавања инфо сесије. Након тога, организатор ће путем имејла послати приступне податке за учешће на онлајн инфо сесији.

Детаљније информације о Позиву доступне су на линку https://c2c.ba/bs/press/nova-prilika-za-dobijanje-bespovratnih-sredstava-iz-challenge-fonda/72