Јавно обавјештење – викенд насеље Тврдимићи

ЈАВНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Овим путем обавјештавамо јавност, односно грађане и све привредне субјекте, а уједно и заинтересоване инвеститоре, да ће Општина Источно Ново Сарајево, током децембра мјесеца ове године, расписати Јавни позив за избор стратешког партнера у изградњи викенд насеља „Тврдимићи“, а на основу израђеног урбанистичког пројекта „Тврдимићи“ и одлука скупштине општине Источно Ново Сарајево којима се одређују начин и поступак изградње викенд насеља „Тврдимићи“.

За комплекс рекреационе зоне и викенд насеља „Тврдимићи“ је израђен урбанистички пројекат и обухвата површину од  24,9 hа, a смјештен je у јужном дијелу општине Источно Ново Сарајево, на подручју насељеног мјеста Тврдимићи.

Концепт  рекреационе зоне и викенд насеља „Тврдимићи“ базира се на зонирању планираних садржаја, тако да су у западном дијелу локалитета у близини објекта ловачког дома лоцирани угоститељски, спортски и пратећи садржаји. Централни дио обухвата је предвиђен за викенд објекте, док је сјеверни и источни дио предвиђен за лоцирање рекреативних садржаја уз максимално задржавање шумског амбијента комплетног простора.

Од спортских и рекреационих садржаја планирани су спортски терени, трим стазе, „zip line“, дјечије игралиште, видиковац и сл., а од осталих садржаја ту су амфитеатар, два споменика, те инфраструктурни објекти неопходни за функционисање планираних садржаја.

Планира се изградња три типа викенд објеката, зависно од њихове величине, позиције, те површине грађевинске парцеле.

ТИП 1 са спратношћу од Су+Пр+По (сутерен+приземље+поткровље), до максималне 122.29 m2 бруто површине објекта. Парцеле су површине од 486 m2 до 514 m2.

ТИП 2 је планиран са спратношћу од Су+Пр+По (сутерен+приземље+поткровље), бруто површина планираног објекта до максималних 206,17 m2.  Парцеле су површине од 497 m2 до 593 m2.

ТИП 3 са спратношћу од Су+Пр+По (сутерен+приземље+поткровље), до максмиланих 261,38 m2 бруто површине. Парцеле су површине од 691 m2 до 721 m2.

Изградња пословних садржаја има за циљ употпуњење туристичке и угоститељске понуде, а подразумијева изградњу објеката мотела и бунгалова, у  чијем  саставу се планирају садржаји за смјештај гостију, те простори угоститељског типа (ресторани и кафе барови са пратећим садржајима).

Архитектонско обликовање свих објеката прилагођено је теренским, климатским условима и основној функцији мотела. У архитектонском обликовању доминирају косе кровне плохе. Посебна пажња је посвећена материјализацији фасада гдје се сучељавају површине од камена у сутеренској зони, дрвене фасадне облоге на сптаровима и лимене површине кровних равни.

С поштовањем,

Н А Ч Е Л Н И К

Љубиша Ћосић