Јавни увид у Нацрт Регулационог плана „Центар I“

Обавјештава се јавност да је на јавни увид стављен нацрт Регулационог плана „Центар I“ (у даљем тексту: План).

Нацрт плана је изложен на јавни увид у просторијама општине Источно Ново Сарајево, сваким радним даном у времену од 08.00 до 15.00 часова. Јавни увид траје 30 дана, у периоду од 03.04.-02.05.2023. године.

За вријеме трајања јавног увида сва заинтересована лица могу дати приједлоге, мишљења и примједбе о нацрту Плана, уписом у свеску која се налази у просторијама у којима је нацрт изложен или их доставити у писаној форми Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Источно Ново Сарајево.