ЈАВНИ ПОЗИВ инвалидима за субвенције за самозапошљавање у 2021. години

На основу чл. 57. и 58. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12 и 82/15), Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план пословања ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор за 2021. годину, број: 04/1-012-2-982/21, од 01.04.2021. године („Службени гласник Републике Српске“, број 33/21) и Одлуке Управног одбора ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида о расписивању Јавног позива, број: 01-3985-УО/21, од 19.08.2021. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор, расписују: ЈАВНИ ПОЗИВ инвалидима за субвенције за самозапошљавање у 2021. години, који можете преузети ОВДЈЕ.