Јавни позив за учешће жена, постојећих и потенцијалних предузетница на Сајму женског предузетништва Општине Источно Ново Сарајево

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16) и члана 68. Статута Општине Источно Ново Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“, бр. 24/17 и 25/17) и Уговора о додјели средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2018/2019, потписаног дана 01.07.2019. године у Бања Луци, између Фонда за развој и запошљавање РС и општине Источно Ново Сарајево, начелник Општине у п у ћ у ј е: 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ЖЕНА, ПОСТОЈЕЋИХ И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕТНИЦА НА САЈМУ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ОПШТИНЕ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО