ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву правних лица и предузетника за учешће у програму погодности „Пријатељи породице“ за породице са троје и више дјеце

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

НАЧЕЛНИК

Број: 01/I-014-585-2/21

Источно Сарајево, 21.7.2021. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17) и члана 5. Уговора о реализацији пројекта „Пријатељи породице“, начелник Општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву правних лица и предузетника за учешће у програму погодности „Пријатељи породице“ за породице са троје и више дјеце

Позивамо сва правна лица и предузетнике који су регистровани и/или имају пословнице на територији општине Источно Ново Сарајево да се пријаве на јавни позив за учешће у програму погодности за породице са троје и више дјеце под називом „Пријатељи породице“, који се односи на избор понуђача – привредних субјеката и предузетника, који ће власницима Поносне картице – мајкама са територије општине Источно Ново Сарајево обезбиједити попуст на асортиман својих производа.

Циљ: Циљ програма „Пријатељи породице“ је изабрати привредне субјекте и предузетнике (радње мјештовите робе, пумпе, продавнице бијеле технике, меснице, пекаре, зеленаре, апотеке, приватне здравствене установе и лабораторије, козметички и фризерски салони, угоститељски објекти, аутомеханичарске радње и остале заинтересоване) који ће власницима Поносне картице погодности обезбиједити свакодневни попуст на асортиман својих производа, не мањи од 5%, уз искључења робе која не подлијеже попусту према унапријед утврђеним критеријима. Изабрани партнери Поносне картице ће добити могућност бесплатног приступа интернет продавници у виду апликације, чиме се директно доприноси дигитализацији пословања у локалној заједници, те бесплатну промоцију кроз интернет канале Општине и Фондације „За породицу“, медије и ЛЕД билборд на новоотвореној дворани.

 1. Право учешћа:

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници са територије општине Источно Ново Сарајево који су регистровани на подручју општине Источно Ново Сарајево и/или имају пословницу на територији општине Источно Ново Сарајево.

 1. Општи критерији за одабир правних лица у оквиру Јавног позива су:
 • Да су основани/регистровани у РС (БиХ);
 • Да послују на територији општине Источно Ново Сарајево.
 1. Специфични критерији за одабир правних лица у оквиру Јавног позива су:
  • Максимална висина попуста на асортиман;
  • Асортиман у понуди;
  • Врста робе искључена из попуста;
  • Број пословница и географска заступљеност на територији општине;
  • Радно вријеме пословнице/а.

Јавни позив ће бити објављен на интернет страници (www.opstinains.net)  и огласној плочи Општине. Рок за подношење пријава на предвиђеном Обрасцу за пријаву је 6. август 2021. године. Потписан и овјерен образац потребно је предати путем поште или на Протокол Општине Источно Ново Сарајево сваким радним даном од 07:30 до 15:00 часова, у затвореној коверти, са назнаком:

„Општина Источно Ново Сарајево

Кабинет начелника – канцеларија 33

Пријава за учешће у програму погодности „Пријатељи породице“ – не отварати“.

Образац за пријаву можете преузети на интернет страници Општине Источно Ново Сарајево или на Портирници Општине.

По затварању рока за подношење пријава, Општина Источно Ново Сарајево извршиће избор према горе утврђеним критеријима.

Контакт особа за додатне информације и појашњења: Александра Матић Тадић, савјетник  начелника, тел: +38757340132, aleksandra.matic-tadic@opstinains.net.

Образац преузмите ОВДЈЕ.

НАЧЕЛНИК

Јован Катић