ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву пензионера за учешће у програму погодности „Сениорска картица“ за пензионере

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17) и Одлуке бр. 01/И-014-389/21 од 27.04.2021. године о расписивању јавног позива за пријаву правних лица за учешће у програму погодности „Сениорска картица“, начелник Општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву пензионера за учешће у програму погодности „Сениорска картица“ за пензионере

Позивамо све пензионере са мјестом пребивалишта на територији општине Источно Ново Сарајево да се пријаве на Јавни позив за учешће у програму погодности за пензионере под називом „Сениорска картица“, који се односи на израду и додјелу Сениорске картице која ће пензионерима са територије општине Источно Ново Сарајево обезбиједити попуст на асортиман производа изабраних правних лица и предузетника.

Циљ:

Циљ програма „Сениорска картица“ је изабрати привредне субјекте и предузетнике који ће власницима Сениорске картице погодности (око 3000 пензионера са територије општине Источно Ново Сарајево) обезбиједити свакодневни попуст на асортиман својих производа, не мањи од 5%, уз искључења робе која не подлијеже попусту (на примјер, акцизна роба, одређени лијекови и остало).

Право учешћа:

Право учешћа имају сви пензионери са мјестом пребивалишта на територији општине Источно Ново Сарајево.

Јавни позив ће бити објављен на интернет страници (www.opstinains.net) и огласној плочи Општине. Рок за подношење пријава на предвиђеном Обрасцу за пријаву је 15 дана од дана објаве Jавног позива.

Образац за пријаву можете преузети на интернет страници или радним данима у шалтер сали Општине Источно Ново Сарајево, те у мјесним заједницама:

  1. МЗ Лукавица, ул. Војводе Радомира Путника 98, од 09 – 14 часова;
  2. МЗ Лукавица – Центар, Портирница Општине Источно Ново Сарајево, 08 – 14 часова;
  3. МЗ Топлик-Тилава, ул. Вука Караџића 363, од 08 – 14 часова;
  4. МЗ Враца, ул. Српских Ратника 2, 08 – 14 часова;
  5. МЗ Миљевићи, ул. Војводе Момчила Ђујића 46, 08 – 10 часова;
  6. МЗ Петровићи, ул. Петровићи 15, 11 – 14 часова.

Потписан Образац за пријаву, копију личне карте и копију посљедњег пензионог чека потребно је предати сваким радним даном на сљедећи начин:

  1. Путем поште, са назнаком:

„Општина Источно Ново Сарајево

Ул. Стефана Немање 2, Источно Ново Сарајево

Кабинет начелника, канцеларија 33

Пријава пензионера за програм „Сениорска картица“ – не отварати“;

  1. На Протокол Општине Источно Ново Сарајево;
  2. У мјесну заједницу којој припадате или
  3. Путем адресе електронске поште aleksandra.matic-tadic@opstinains.net.

По затварању рока за подношење пријава, Општина Источно Ново Сарајево израдиће Сениорске картице и путем интернет странице и огласне плоче обавијестити о начину преузимања.

Контакт особа за додатне информације и појашњења: Александра Матић Тадић, савјетник  начелника, тел: +38757340132, aleksandra.matic-tadic@opstinains.net и Дејан Ромић, шеф кабинета, тел: +38757340132, dejan.romic@opstinains.net.

Образац за пријаву можете преузети ОВДЈЕ.

Списак Мјесних заједница у којима можете преузети/предати образац, преузмите овдје.