ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву за издавање Поносне картице за породице са троје и више дјеце

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

НАЧЕЛНИК

Број: 01/I-014-585-1/21

Источно Сарајево, 28.06.2021. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17) и члана 5. Уговора о реализацији пројекта „Пријатељи породице“, начелник Општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву за издавање Поносне картице за породице са троје и више дјеце

Позивамо све породице са троје и више дјеце да поднесу пријаву за издавање Поносне картице Републике Српске.

Циљ:

Циљ пројекта „Поносна картица Републике Српске“ је помоћ породицама са троје или више дјеце кроз остваривање попуста приликом куповине код привредних субјеката који учествују у овом пројекту.

Право учешћа:

Право учешћа имају породице или родитељи са троје и више дјеце, од којих је најмање једно дијете малољетно.

Јавни позив ће бити објављен на интернет страници (www.opstinains.net) и огласној плочи Општине. Рок за подношење пријава на предвиђеном Обрасцу за пријаву је до 7.7.2021. године до 15 часова.

Образац за пријаву можете преузети на интернет страници или радним данима на Портирници Општине Источно Ново Сарајево. Потписан Образац за пријаву, потписану Изјаву о заштити личних података, доказ о броју чланова породичног домаћинства (овјерену кућну листу), фотокопију важеће личне карте подносиоца захтјева и фотокопију родних листова дјеце потребно је предати сваким радним даном од 08.00 до 15.00 часова у канцеларију број 6.

По затварању рока за подношење пријава, Општина Источно Ново Сарајево и Фондација „За породицу“ израдиће Поносне картице, а термин подјеле ће бити објављен благовремено.

Контакт особe за додатне информације и појашњења: Александра Матић Тадић, савјетник  начелника, тел: +38757340132, aleksandra.matic-tadic@opstinains.net;

Додатну документацију преузмите на сљедећим линковима:

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА

НАЧЕЛНИК

Јован Катић