Јавни позив за избор стратешког партнера на реализацији пројекта изградње викенд насеља „Тврдимићи“

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“, бр.24/17 и 25/17), и Одлуке о условима и поступку избора стратешког партнера за изградљу викенд насеља „Тврдимићи“, Одлуке о цијени изградње викенд објеката у викенд насељу „Тврдимићи“, Одлуке о периоду изградње викенд објеката у викенд насељу „Тврдимићи“ и Одлуке о форми банкарске гаранције за озбиљност понуде и извршење  уговора изградње викенд објеката у викенд насељу „Тврдимићи“  („Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 7/19), Начелник општине Источно Ново Сарајево р а с п и с у j е: Јавни позив за избор стратешког партнера на реализацији пројекта изградње викенд насеља „Тврдимићи“, који можете преузети овдје.