ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање идејних рјешења за изглед сувенира општине Источно Ново Сарајево

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

НАЧЕЛНИК

Источно Сарајево, 12.8.2022. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево” бр. 24/17 и 25/17) начелник Општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање идејних рјешења за изглед сувенира општине Источно Ново Сарајево

Позивамо сва физичка лица са територије Републике Српске да се пријаве на Јавни позив за достављање идејних рјешења за изглед сувенира општине Источно Ново Сарајево, који ће бити у понуди уз спортске сувенире из породице „Славија“ и представљати дио понуде за туристе.

Циљ: Циљ израде идејних рјешења и крајњег производа – сувенира јесте промовисати општину Источно Ново Сарајево, град Источно Сарајево и Републику Српску и креирати производ који ће представљати наш крај и његове љепоте.

  1. Право учешћа:

Право учешћа имају сва физичка лица са територије Републике Српске.

  1. Критерији за достављање идејних рјешења у оквиру Јавног позива су:
  • Да представљају неки од мотива везаних за општину Источно Ново Сарајево и источни дио Републике Српске (природу, споменике, пејзаж, грађевине, нешто друго по виђењу аутора);
  • Да нису увредљивог садржаја по било ком основу (вјерском, националном, полном, добном и слично);
  • Да су у облику предмета: Оловка, шоља, беџ, магнет, разгледница, мини огледало, флаша, чаша, упаљач, привјесак, чутурица, даска за резање или по виђењу и приједлогу аутора – слободна тема;
  • Да је достављен визуелни приказ идејног рјешења на предмету/има по узору на планирани крајњи изглед сувенира.
  1. Наградни фонд:

Сви изабрани радови од стране именоване Комисије за избор биће награђени износом од 150КМ по аутору.

Јавни позив ће бити објављен на интернет страници (www.opstinains.net) и огласној плочи Општине. Рок за подношење пријава путем адресе електронске поште за пријаву је 14. септембар 2022. године.

Идејно рјешење потребно је послати путем адресе електронске поште info@opstinains.net са назнаком:

Пријава на јавни позив – идејно рјешење сувенира – име и презиме аутора“.

У тексту електронске поште потребно је назначити име и презиме аутора или групе аутора, контакт телефон, те кратак опис сувенира – шта је мотив, шта представља и како је везан за Источно Ново Сарајево.

По затварању рока за подношење пријава, комисија за избор именована од стране Општине Источно Ново Сарајево извршиће избор према утврђеним критеријима. Комисија задржава право да, у случају да нити један рад не буде задовољавао естетски и симболички моменат, не изабере ниједан рад и не додијели награде.

Контакт особа за додатне информације и појашњења: Александра Матић Тадић, савјетник  начелника, aleksandra.matic-tadic@opstinains.net.

НАЧЕЛНИК

Јован Катић