ФОТО

ВИДЕО

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ И ПРЕДУЗЕЋА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАД”

Адреса: Војводе Радомира Путника 59

Тел:: +387 (0)57 343 421

Факс: +387 (0)57 340 807

e-mail: rad.ad@teol.net

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “TОПЛАНЕ – ИНС“ А.Д.

Адреса: Карађорђева 13

Тел: +387(0)57 340 610

Веб-сајт: www.toplane-ins.info

е-mail: toplane@teol.net

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОГРЕБНУ ДЈЕЛАТНОСТ „СВЕТИ МАРКО“

Адреса: Војводе Радомира Путника бр. 34

Тел: +387(0)57 321 310

Дежурна служба: +387 57/373-159 (0-24 h)

Веб-сајт: www.kpsvetimarko.com

е-mail: svetimarko_is@teol.net

 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Адреса: Улица Николе Тесле 53А

Тел:: +387 (0)57 342 742

Факс: +387 (0)57 340 480

Веб-сајт: www.vikis.info

e-mail: : vik@teol.net

 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО


JЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса: Стефана Немање 1

Телефон: + 387 (0)340 782; + 387 (0) 340 783, факс: + 387 (0)340-008

е-mail: dzis@teol.net

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Адреса: Стефана Немање 13

Телефон: + 387 (0)57 320 930 и 320-931

е-mail:  jucsrins@gmail.com

 

ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Адреса: Стефана Немање 6

Телефон: + 387 (0)57 342 842

Веб-сајт: www.kuckuc.rs.ba

е-mail:  kulturnicentarins@gmail.com

 

ЈУ СРЦ СЛАВИЈА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Адреса: Карађорђева 21

Телефон: +387  57 343 092

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“

Змај Јовина бб

Тел: +387 57 230 190

Веб-сајт: www.vrticpatrijarhpavle.com

е-mail: vrtic.patrijarhpavle@gmail.com

ГРАД ИСТОЧНО САРАЈЕВО  

Адреса: Стефана Немање 14
Телефон: +387 (0)57 342 732
Факс: +387 (0)57 342 732
Веб-сајт: www.gradistocnosarajevo.net

e-mail:  portparol@gradistocnosarajevo.net

 sefkabineta@gradistocnosarajevo.net

 

ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Адреса: Вука Караџића бр. 30
Телефон: +387 (0)57/342-636
Факс: +387 (0)57/342-636
Веб-сајт: www.rais.rs.ba
e-mail: 
info@rais.rs.ba

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса: Стјепана Лучића бб, 71420 Пале

Тел/факс: 057/201 208; 057/201-281

Веб-сајт: www.istocnosarajevo.travel

e-mail: info@istocnosarajevo.travel

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Адреса: Спасовданска бр. 3
Телефон: +387 (0) 57 344 258, Факс: +387 (0)57 344 259
Веб-сајт: www.ruczrs.org

 

ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Адреса: Улица Карађорђева бр. 5
Телефон: +387 (0)57 342 894;  Факс: +387 (0)57 342 891
Веб-сајт: www.ot-istocnosarajevo.pravosudje.ba

e-mail: okruzni@teol.net

 

ОКРУЖНО ТУЖИЛАШТВО У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Адреса: Улица Карађорђева бр. 5
Телефон: +387 (0)57 342 225; Факс: +387 (0)57 342 234
Веб-сајт: www.ot-istocnosarajevo.pravosudje.ba

e-mail: okruznо@teol.net

 

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса: Зорана Цвијетић бр. 58
Телефон: +387 (0)57 340 046; Факс: +387 (0)57 340 056

Веб-сајт: www.zunsrs.com

e-mail:  info@zunsrs.com

 

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса: Стефана Немање 6

Тел/факс: 057/340 305,

Веб-сајт: www.matbibli.rs.ba

e-mail: info@matbibli.rs.ba

 

ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса: Стефана Немање 13

Тел/факс: 057 / 490-109
Веб-сајт: www.medicinaradaisporta.net

e-mail: i.sarajevo@medicinaradaisporta.net

 

ЈУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Регионални центар Источно Сарајево

Адреса: Стефана Немање 13

Тел/факс: 057/342-795, 057/321-51, факс: 057/321-510
Веб-сајт: www.phi.rs.ba

e-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba

 

„САРАЈЕВО-ГАС“ а.д. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса: Николе Тесле 55

Тел/факс: 057/340-113; 057/340-876

Веб-сајт: www.sarajevogas.com

e-mail: s.gas-direkcija@sarajevogas.com

 

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Подручна јединица Источно Сарајево

Адреса: Стефана Немање 12

Тел/факс: 057/321-083, 321-084
e-mail: www.poreskaupravars.org

 

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Подручни центар Источно Сарајево 

Адреса: Стефана Немање 12

Тел/факс: 057/321-050, 057/321-051
Веб-сајт: www.poreskaupravars.org

e-mail: pcistocnosarajevo@poreskaupravars.org

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПЈ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Адреса: Николе Тесле 60
Тел/факс: 057 / 320 810

Веб-сајт: www.rgurs.org

e-mail: katistocnonovosarajevo@rgurs.org

 

БИРО ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Адреса: Спасовданска 23 , 71123 Источно Сарајево
Тел/факс: 057 / 344 – 261
Веб-сајт: www.zzzrs.net

e-mail: biro.insarajevo@fis.zzzrs.net

 

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Адреса: Стефана Немање 13

Тел/факс: 057/340-003; 057/340-004

Веб-сајт:: www.mup.vladars.net

e-mail: psinovosаrаjevo@mup.vlаdаrs.net

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Филијала Источно Сарајево

Адреса: Хиландарска 26

Тел/факс:  057/ 344 665,

Веб-сајт: www.fondpiors.org

 

ЈУ ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

ФИЛИЈАЛА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Adresa: Карађорђева 12а

Тел/факс:  +387 (0)55 490-753

 

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ

ЗД „ИРЦЕ“ А.Д. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса: Vuka Karadžića 17

Тел/факс: 057/342-014, fax 057/340-316

Веб-сајт: www.irce-ad.com

e-mail: irce@teol.net

 

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ

ЗП „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ А.Д. ПАЛЕ

ТЈ Источно Сарајево

Адреса: Драже Михајловића 5

Тел/факс: 057/317-929

Веб-сајт: www.edbpale.com

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ИСХРАНИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

Спасовданска 22
71123 Источно Сарајево
Босна и Херцеговина

Tel: +387 57 322 090

Fax: +387 57 322 091

e-mail: sinisa.golubovic@hops.gov.ba

www.hops.gov.ba

 

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА БИХ

ИМИГРАЦИОНИ ЦЕНТАР

Драже Михајловића 5

Tel: +387 57 321 380

www.sps.gov.ba

 

ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ (СИПА

Николе Тесле 59

Тел: 057 326-100

http://www.sipa.gov.ba/bs