ФОТО

ВИДЕО

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

Посљедњих двадесет година, идентитет општине Источно Ново Сарајево се гради стварањем препознатљивог, економски и туристички привлачног и конкурентног урбаног центра са унапријеђеном инфраструктуром. Јавни простори на подручју општине креирани су упоредо са развојем општине али и исказаним потребама грађана. Општинска управа константно проналази могућности за креирање нових и унапрјеђења постојећих јавних простора.

У складу са тим опредјељењем до сада је изграђен централни Трг Србија, парк Гаврило Принцип, парк Великана, изграђено вјештачко језеро и уређен шири простор, унапријеђена пјешачка и бициклистичка стаза и уређено више мањих јавних простора. Све ове амбијенталне цјелине су од великог значаја за општину и како се налазе у урбаном центру и у близини значајних установа, на овим просторима присутна је велика фреквенција различитих корисника, нарочито пјешачког простора као што су: запослени, студенти, ученици, пензионери и туристи. Такође, ови јавни простори су мјеста друштвеног окупљања, у којима се превазилазе границе културне припадности, класе, старости, пола. Током цијеле године, ове цјелине, нарочито новоизграђени Трг Србија, представљају отворену сцену за реализацију различитих врста културних манифестација и догађаја.

Општинска управа улаже велике напоре на уређењу и оплемењивању јавних зелених површина и њиховом одржавању. Парк лоциран у бившој војној касарни Славиша Вајнер Чича и парк Сунце су два највећа и најзначајнија парка у општини и као такви чине зелену оазу и „плућа“ ове локалне заједнице. Значајно мјесто заузима и зеленило између стамбених насеља и дрвореди уз саобраћајнице. У складу са просториним плановима у протеклом периоду засађено је више од 1000 стабала дуж главних саобраћајница у најурбанијем дијелу општине.

Фото галерија