ФОТО

ВИДЕО

ТУРИЗАМ

Општина Источно Ново Сарајево нераскидиво припада једном простору који има значајне туристичке потенцијале, који се огледају у природним љепотама планина Требевић и Јахорина, које чине залеђе ове општине, постојећим туристичким капацитетима и доброј саобраћајној и другој инфраструктури.

Најзначајнији фактори који утичу на развој туризма општине су:

  • близина олимпијских планина – Јахорине, Требевића, али и Бјелашнице и Игмана;
  • близина аеродрома и путне комункације;
  • близина културно-историјског језгра Града Сарајева;
  • развој туристичке дестинације Тврдимићи.

Главни носилац туристичких активности је Туристичка организација у саставу Града  Источно Сарајево. Поред активности Туристичке организације, Општина Источно Ново Сарајево у свом развојном концепту посветила је значајну пажњу развоју овог сектора кроз развој постојећих и нових облика туристичке понуде, те стварање препознатљивог туристичког простора на Сарајевско-романијској регији али и шире.

Када је ријеч о смјештајним капацитетима на територији општине егзистираjу два хотела са четири звјездице, смјештајног капацитета од 300 кревета, као и неколико мотела који посјетиоцима нуде услуге преноћишта. Према расположивим подацима о броју долазака и ноћења број домаћих и страних туриста варира и биљежи стагнацију због широке понуде смјештајних капацитета у околним општинама.

 

Година

Доласци

Ноћења

укупно

домаћих туриста

страних туриста

укупно

домаћих туриста

страних туриста

2019

4769

2443

2326

7051

3630

3421

2020

2508

2061

447

3721

2937

784

2021

3320

2477

843

4481

3017

1464

Поред смјештајних капацитета јако је битна развијеност туристичке инфраструктуре и супраструктуре. Тренутне инвестиције у области сектора туризма су ниске. Прве веће инвестиције су биле изградња забавног парка на Требевићу („Sunnyland“), изградња хотела и изградња излетишта на Тврдимићима. Креирање пропратних садржаја, увођење додатних услуга и промоција укупне туристичке понуде су активности које општинска управа у сарадњи са адекватним партнерима планира тек реализовати и тиме продужити задржавање туриста у општини.