Ранг листа студената којима је одобрена стипендија за школску 2023/24 годину

Ранг листу студената којима је одобрена стипендија за школску 2023/24 годину, можете погледати овдје.

ПРАВНА ПОУКА: Жалба на ранг листу може се поднијети у року од 7 дана начелнику Општине путем поште или директно на писарницу Општине.