Пристигли приједлози за уређење спортско – рекреативног центра „Чича“

Поштовани грађани,
Захваљујемо на приједлозима за уређење спортско – рекреативног центра „Чича“ који су достављени у задатом року.
Надлежно општинско Oдјељење ће анализирати приједлоге и одређени дио уврстити у пројекат, те ћемо по окончању поступка обавијестити јавност.
Због свих планираних измјена, планирани почетак радова је у јесен 2021. године.
Још једном, захваљујемо на достављеним приједлозима и идејама.
С поштовањем,
Н А Ч Е Л Н И К
Јован Катић