Представљамо идејно рјешење за изградњу градског парка у Центру 2

Општинска управа Источно Ново Сарајево расписала је 03. децембра 2018. године конкурс за „Израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења за градски парк у Центру 2“, за шта је издвојен наградни фонд од 4.000,00 КМ.

Конкурсна комисија је благовремено и правилно извршила отварање и оцјену пристиглих радова, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је констатовано да је на основу анализе и рангирања конкурсних радова који задовољавају пропозиције конкурса, а према критеријуму за избор, коначна ранг листа за додјелу награда сљедећа:

  1. Прва награда 2.500,00 КМ – рад под шифром 36963
  2. Друга награда 1.500,00 КМ – рад под шифром 18421

Побједничко идејно рјешење (рад под шифром 36963) испуњава све услове конкурсног програма, како опште смјернице тако и посебне програмске услове и препоруке. Занимљив концепт, са доста детаљно разрађеним дијеловима, адекватно ријешене пјешачке комуникације и повезане кључне тачке. По ободу је планирана стаза за трчање, унутар парка се планирају три примарне стазе, које су са планираним садржајима повезане секундарним.

Планиран је довољан број спортских терена (кружни терен за баскет, одбојка на пијеску, терен за мали фудбал, терен за кошарку), дјечије игралиште, простор за псе, мјеста за социјализацију.

Адекватно примјењен и водени елемент у центарлном дијелу. Примарно приоритет дат партерном уређењу, стазама и пејзажној архитектури, без градње вертикалних објеката и сувишних бетонских елемената. Максимално искориштене повољности амбијента и равног терена.

Планирани угоститељски објекти третирани на начин како је захтјевано конкурсним задатком.

У наставку погледајте побједнички рад који је изабран путем Конкурса.