Појашњење везано за за програм погодности за пензионере „Сениорска картица“

Поштовани суграђани,

Сходно питањима која се најчешће појављују у вези позива за програм погодности за пензионере „Сениорска картица“, објављујемо одговоре на најчешћа питања:

  1. Да ли је у питању „ПОПУСТ БИХ ЖЕЛИО/ЖЕЉЕЛА ОСТВАРИТИ У (заокружити):“ могуће изабрати више опција?

-У наведеном питању могу је заокружити једну, двије, све опције, те дописати уколико нешто није наведено. Питање је анкетног типа, а служиће Општини као смјерница у којим браншама примарно треба пронаћи парнерске фирме за попуст, а у складу с потребама циљне групе – пензионера.

  1. Гдје и када се могу ПРЕУЗЕТИ обрасци?

Као што је наведено у Јавном позиву, обрасци се преузимају на сљедећи начин:

 – На интернет страници;

– Радним данима на портирници или шалтер сали Општине Источно Ново Сарајево

– У Мјесним заједницама:

МЗ Лукавица, ул. Војводе Радомира Путника 98, од 09 до 14 часова;

МЗ Лукавица – Центар, Портирница Општине Источно Ново Сарајево, од 08 до 14 часова;

МЗ Топлик-Тилава, ул. Вука Караџића 363, од 08 до 14 часова;

МЗ Враца, ул. Српских Ратника 2, од 08 до 14 часова;

МЗ Миљевићи, ул. Војводе Момчила Ђујића 46, од 08 до 10 часова;

МЗ Петровићи, ул. Петровићи 15, од 11 до 14 часова.

  1. Гдје и када се могу ПРЕДАТИ обрасци?

Испуњен и потписан Образац за пријаву, копију личне карте и копију посљедњег пензионог чека потребно је предати сваким радним даном до 25. маја 2021. године на сљедећи начин:

а) Путем поште, са назнаком:

„Општина Источно Ново Сарајево

Ул. Стефана Немање 2, Источно Ново Сарајево

Кабинет начелника, канцеларија 33

Пријава пензионера за програм „Сениорска картица“ – не отварати“;

б) На Протокол Општине Источно Ново Сарајево;

в) У мјесну заједницу којој припадате или

г) Путем адресе електронске поште aleksandra.matic-tadic@opstinains.net.

  1. Шта треба од папира за пријаву?

За пријаву је потребно предати испуњен и потписан Образац за пријаву, копију личне карте и копију посљедњег пензионог чека.

  1. Гдје се картица може користити?

Општина Источно Ново Сарајево расписала је Јавни позив за правна лица и предузетнике који ће обезбиједити попуст пензионерима. При додјели картице, сваки пензионер ће добити списак и адресе објеката у којима може остварити попуст, а исти ће бити истакнут и на страници Општине Источно Ново Сарајево (www.opstinains.net).

  1. Плаћа ли се картица?

Сениорска картица за пензионере је бесплатна. Трошкове њене израде сноси Општина Источно Ново Сарајево за сваког пензионера.

  1. Гдје се преузима картица и када?

Подјела картица ће бити организована почетком јуна 2021. године, о тачном термину јавност ће бити обавијештена путем интернет странице Општине и медија.

Локација преузимања биће Мјесне заједнице којима пензионери припадају, а чије адресе и радно вријеме ће бити наведени у обавјештењу.