Потписан споразум о сарадњи са Удружењем „Спортакус“

Начелник општине Источно Ново Сарајево Јован Катић и директор Спортско – рекреативног удружења „Спортакус“ Источно Сарајево, Марко Витковић, јуче су у просторијама Општинске управе потписали Споразум о сарадњи.

Циљ овог споразума јесте да дефинише видове сарадње између потписника у области развоја спорта и спортских активности на територији општине Источно Ново Сарајево.

Такође, овим споразумом дефинисано је да ће се сарадња одвијати на принципу испуњења заједничких циљева, а кроз заједничко ангажовање расположивих људских и материјалних ресурса.

Општинска управа и Спортско – рекреативно удружење, заједно ће радити на циљевима који доприносе локалном развоју, а то су:

  • Спортске активности у циљу промоције здравог живота код дјеце и код грађана уопште;
  • Промоција локалне заједнице кроз спортске активности у циљу јачања туристичких потенцијала општине, као и
  • Заједничко одржавање и подршка општинским манифестацијама које пропагирају спорт.

Прва од планираних заједничких активности, јесте организовање Ролеријаде, у склопу овогодишње општинске манифестације „Љето у Источном Новом Сарајеву“.