Постављена паркинг мјеста за бицикле

У оквиру пројекта „Подршка јединицама локалне самоуправе у Републици Српској у промоцији одрживе урбане мобилности“ којег имплементира Савез општина и градова РС уз подршку пројекта “Одржива урбана мобилност у земљама југоисточне Европе – II фаза” Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу – Енергетска ефикасност (ORFEE), којег спроводи GIZ у име њемачке владе,  изабрана је Општина Источно Сарајево којој су одобрена финансијска средства при реализацији пилот пројекта у области одрживе урбане мобилности у износу од 3.000 еура.

Додјељена средства су искориштена за суфинансирање за изградњу паркинг мјеста за бицикле на којима је постављено укупно 55 поцинкованих ослонаца. Паркинг мјеста су постављена на седам локација.

Општина Источно Ново Сарајево је до сада издвојила више од 11.400,00 КМ за реализацију пилот пројекта и промоцију одрживе урбане мобилности.

Постављање паркинг мјеста за бицикле је први корак у развоју бициклистичке мреже на подручју наше општине.