Позив младима и организацијама цивилног друштва за учешће у изради Омладинске политике Града Источно Сарајево

Позивамо организације цивилног друштва које се баве питањима младихи младе са подручја града Источно Сарајево, узраста од 16 до 30 година (средњошколце/ке, студенте/ице, активисте/киње, водитеље/ке омладинских организација, волонтере/ке у заједници) да учествују на састанку који организујемо у оквиру израде Омладинске политике Града Источно Сарајевоу четвртак, 23.11.2023. године, са почетком у 11 часова у просторијама Градске управе Источно Сарајево.

Шта је омладинска политика?

Омладинска политика представља документ који Република Српска и јединице локалне самоуправе доносе у циљу побољшања положаја и рјешавања утврђених проблема младих у Републици Српској. То је документ са јасно дефинисаним програмским циљевима, механизмима и роковима за њихову реализацију, одговорним институцијама и организацијама, партнерима, те неопходним финансијским средствима и њиховим изворима, а у складу са јасно дефинисаним областима од интереса за младе.

Ко су млади?

Омладину и младе чине лица од 16 до навршених 30 година старости (Закон о омладинском организовању Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бројеви 98/04, 119/08 и 1/12, члан 2).

Чему доприноси учешће младих у изради документа?

Постоји потреба укључивања младих у процес израде документа, како би се узело у обзир њихово мишљење о мјерама које треба провести у циљу побољшања положаја младих у Источном Сарајеву.

Шта ако не могу да присуствујем састанку?

Приједлози у вези са мјерама које треба провести у циљу побољшања положаја младих у Источном Сарајеву се могу доставити путем е-маил адресе: jovana.vucinic@undp.org са назнаком Омладинска политика. Приједлози се могу доставити до 24.11.2023.

Израда Омладинске политике се организује у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 – РеЛОаД2 (ReLOaD2), који финансира Европска унија, а проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP).