Позив за Јавне консултације за Нацрт Стратегије

Општина Источно Ново Сарајево позива све заинтересоване представнике пословне и академске заједнице, невладиног сектора, других интересних група и грађана и медија да се активно укључе у процес јавних консултација, те својим сугестијама, примједбама или приједлозима (са образложењем и приједлогом измјене текста), дају допринос изради Стратегије развоја Општине Источно Ново Сарајево прије него иста буде упућена у процедуру усвајања. 

Процес јавних консултација трајаће до 09.05.2022. године. Ваше коментаре, приједлоге и сугестије измјена текста Нацрта Стратегије можете доставити са назнаком „Јавне консултације за Нацрт Стратегије“ путем електронске поште на info@opstinains.net или писменим путем на протокол општине.

Нацрт Стратегије развоја Општине Источно Ново Сарајево  за период 2022-2028. година можете преузети на интернет страници www.opstinains.net, као и у просторијама Мјесних заједница на увид.