ПОЗИВ за спортске клубове и спортска удружења да доставе захтјеве за додјелу средстава из гранта буџета предвиђеног за

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

НАЧЕЛНИК

ПОЗИВ

за спортске клубове и спортска удружења

да доставе захтјеве за додјелу средстава из гранта буџета предвиђеног за спорт

Позивају се спортски клубови и спортска удружења да у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12),  те чланом 15. Закона о спорту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 4/02) и упуством за припрему буџета  општине Источно Ново Сарајево за 2024. годину, доставе извјештај о раду за 2023. годину као и попуњене упитнике, у циљу праћења и сагледавања стања спорта у нашој Општини, те планирања буџетских средстава за 2024. годину.

Обрасци захтјева за додјелу средстава и за правдање утрошених средстава се могу преузети у општини Источно Ново Сарајево у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

Рок за преузимање образаца је 17.11.2023. године, а рок за предају је 15.12.2023. године.

Клубови који не доставе потребан захтјев и обрасце за додјелу средстава, као и они клубови који не доставе документацију за правдање утрошених средстава из претходне године, неће ући у разматрање за распоред средстава за 2024. годину. (Ово се не односи на клубове који су до сада доставили извјештаје).

За све детаљне информације позвати број телефона 057/320-601, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Источно Ново Сарајево.

Позив ће се објавити на интернет страници општине www.opstinains.net , и на огласној табли општине Источно Ново Сарајево.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Јован Катић