ПОЗИВ за спортске клубове и спортска удружења да доставе захтјеве за додјелу средстава из гранта буџета предвиђеног за спорт

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
НАЧЕЛНИК

ПОЗИВ
за спортске клубове и спортска удружења
да доставе захтјеве за додјелу средстава из гранта буџета предвиђеног за спорт

Позивају се спортски клубови и спортска удружења да у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12), те чланом 15. Закона о спорту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 4/02) и упуством за припрему буџета општине Источно Ново Сарајево за 2023. годину, доставе извјештај о раду за 2022. годину као и попуњене упитнике, у циљу праћења и сагледавања стања спорта у нашој Општини, те планирања буџетских средстава за 2023. годину.

Обрасци захтјева за додјелу средстава и за правдање утрошених средстава се могу преузети у општини Источно Ново Сарајево у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

Рок за преузимање образаца је 30.11.2022. године, а рок за предају је 09.12.2022. године.

Клубови који не доставе потребан захтјев и обрасце за додјелу средстава, као и они клубови који не доставе документацију за правдање утрошених средстава из претходне године, неће ући у разматрање за распоред средстава за 2023. годину. (Ово се не односи на клубове који су до сада доставили извјештаје).

За све детаљне информације позвати број телефона 057/320-601, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Источно Ново Сарајево.

                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Јован Катић