ФОТО

ПАРК ВЕЛИКАНА

ВИДЕО

ПОДСТИЦАЈИ

НАЗИВ ПОДСТИЦАЈА ВРСТА ЦИЉ СЛУЖБА КОЈА ПРОВОДИ ПРОЦЕДУРУ НА СНАЗИ ОД
Плаћање на рате
Подршка инвеститорима
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
3.4.2014. год
Плаћање на рате
Подршка инвеститорима
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
3.4.2014. год
Грант
Развој предузетништва и пољопривредне производње
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој предузетништва
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој предузетништва
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Развој предузетништва
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој предузетништва
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Обука
Развој пољопривреде
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Обука
Развој пољопривреде
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој пољопривреде
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој пољопривреде
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој пластеничке производње
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој пластеничке производње
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој воћарства и узгоја љековитог биља
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој воћарства и узгоја љековитог биља
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО
Грант
Развој воћарства и узгоја љековитог биља
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Након усвајања од стране СО