План набавки општине Источно Ново Сарајево за 2021. годину

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 24/17 и 25/17), начелник општине Источно Ново Сарајево доноси: 

Одлуку о усвајању Плана набавки општине Источно Ново Сарајево за 2021. годину, а исто можете погледати овдје.