Од  4. јуна  до 4. јула изложен извод из привременог бирачког списка

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

        – Општинска изборна комисија –

Број: 01-03-сл./22

Датум: 26. мај 2022. године

                                        О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е                                                         

Обавјештавају се становници Општине Источно Ново Сарајево да ће у периоду од  4. јуна  до  4. јула 2022. године у Центру за бирачки списак Општине,  као и у свим мјесним заједницама бити изложен извод из привременог бирачког списка у електронској форми:

  1. Мјесна заједница „Лукавица-Центар“; просторије МЗ, ул. Стефана Немање бр. 13;
  1. Мјесна заједница „Лукавица“; просторије МЗ, ул. В. Радомира Путника бр. 100                                   
  1. Мјесна заједница „Топлик-Тилава“; просторије МЗ, ул. Вука Караџића бр.  363;                                        
  1. Мјесна заједница „Миљевићи“; просторије МЗ, ул. Војводе Mомчила Ђујића бр. 46;                              
  1. Мјесна заједница „Враца“; просторије МЗ, ул. Српских Ратника Бр. 2,
  1. Мјесна заједница „Петровићи“; просторије МЗ, Петровићи бр. 15.
  2. Општина Источно Ново Срајево, ул. Стефана Немање бр. 2 ( Центар за бирачки списак ) канцеларија бр. 7  приземље.

Бирачи који у периоду излагања Извода из привременог бирачког списка уоче неправилности и погрешне податке имају право да захтјевају њихову исправку уколико се ради о исправци личних података. Захтјев се подноси органу надлежном за вођење података чија се исправка захтјева.

Расељена лица чија се имена нађу на Изводу из привременог бирачког списка  за расељена лица , уколико желе измјену бирачке опције , треба да се јаве у Центар за бирачки списак Општине .

Све потребне информације се могу добити на број телефона : 057/343 – 494

Бирачи, политичке странке, коалиције, независни кандидати, од вас зависи хоће ли бирачки списак бити свеобухватан, тачан и вјеродостојан, зато извршите увид у Извод из привременог бирачког списка.

                                                                                                 

                                                                                                      ОИК