Одржана 37. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Тридесет седма редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево одржана је данас, 08. јули 2020. године и на њој је разматрано 12 тачака дневног реда.

 1. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава од накнаде за воде у 2020. години;
 2. Приједлог Одлуке о усвајању Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2020. години;
 3. Приједлог Одлуке о усвајању Годишњег плана систематске превентиве дезинсекције и дератизације на подручју општине Источно Ново Сарајево за 2020. годину;
 4. Закључак о покретању процедуре измјене дијела „Центар I“;
 5. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за израду измјене Регулационог плана „Врањеш“;
 6. Приједлог Одлуке о продужавању рока важења локацијских услова издатих за постављање огласних медија на територији општине Источно Ново Сарајево;
 7. Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања накнаде за љетне баште за 2020. годину;
 8. Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања накнаде на име закупа за стамбене јединице, пословне просторе и земљиште за постављање привремених објеката;
 9. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о додјели на коришћење девастираног пословног објекта Кошаркашком клубу „Славија“ Источно Сарајево, број: 01-013-1522-6/06 од 21.07.2006. године;
 10. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје земљишта и пословног објекта;
 11. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ за 2019. годину;
 12. Информација о раду органа и организација са подручја Општине за 2019. годину:
 • 1)Борачка организација,
 • 2)Пореска управа.