Одржана 32. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Тридесет друга редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево одржана је данас, 05. децембра 2019. године и на њој је разматрано 14 тачака дневног реда.

На тридесет другом скупштинском засједању одборници су усвојили приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Источно Ново Сарајево за 2019. годину у износу од 13.522.988,00 КМ. Основни разлог за израду ребаланса буџета за 2019. годину је распоред утрошака намјенских неутрошених средстава из 2018. године динамизирање инвестиционих активности, кроз повећање степена изградње крупних капиталних пројеката (спортска дворана, позориште, улица Дечанска, улица Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића, Николе Тесле, Вука Караџића, реконструкција расвјете – ЛЕД технологија) и друго.

Разлог за израду ребаланса буџета је и потреба осталих корекција, како на приходовној, тако и на расходовној страни буџета. Током године, показало се да ће на неким позицијама доћи до пробијања трошкова, док ће на другим доћи до смањења трошења у односу на план. Због тога ће се ребалансом искористити прилика да се ти расходи уравнотеже.

Одборници су једногласно усвојили и приједлог Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Источно Ново Сарајево за 2019. годину. Буџетска средстава чине порески приходи у износу од 3.935.000,00 КМ непорески приходи од 5.057.000,00 КМ, текући грантови 5.000,00 КМ, трансфери јединицама локалне самоуправе 386.000,00 КМ, примици за нефинансијску имовину у износу од 1.400.309,00 КМ, остали примици у износу од 47.500,00 КМ и неутрошена средства из ранијег периода 2.692.179,00 КМ.

Укупни буџетски издаци морају бити уравнотежени са укупним буџетским средствима.

Буџетска средства се распоређују на текуће расходе у износу 6.532.499,00 КМ, издатке за нефинансијску имовину у износу 5.899.289,00 КМ, издатке за отплату дугова 251.500 КМ, покриће дефицита из ранијег периода 700.000,00 КМ, и остале издатке 78.300,00 КМ, буџетску резерву 60.000,00 КМ и трансфер Фонду солидарности 1.400,00 КМ.

Одборници су усвојили и приједлог Закључка о утврђивању Нацрта ребаланса буџета општине Источно Ново Сарајево за 2020. годину у износу од 11.630.229,00 КМ, те се исти упућује на јавну расправу, која ће се одржати у ЈУК „Културни центар“. Обавјештење о датуму одржавања јавне расправе, биће објављено путем медија и на веб-сајту Општинске управе.

Одборници Скупштине општине Источно Ново Сарајево усвојили су и приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулациoног плана „Центар I“ – секција Ц, Д, Е, Ф и Г, као и приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за израду измјене горе поменутог дијела Регулационог плана.

Такође, усвојена је и Одлука о забрани држања домаћих животиња на подручју општине Источно Ново Сарајево, али са могућности измјене и допуне.

Начелник општине Источно Ново Сарајево Љубиша Ћосић повукао је са дневног реда приједлог Одлуке о измјени одлуке о безбједности и регулисању саобраћаја на путевима и улицама у нашој општини.