Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „ Изградња саобраћајнице Иванићи – 2 дионица“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Изградња саобраћајнице Иванићи – 2 дионица“, можете погледати овдје.