Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Чишћење и одржавање хигијене за потребе ОИНС за 2024. годину“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Чишћење и одржавање хигијене за потребе ОИНС за 2024. годину“, можете погледати овдје.