Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање јавне расвјете у 2024. години“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање јавне расвјете у 2024. години“, можете погледати овдје.