Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Одржавање семафора у 2024. години“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Одржавање семафора у 2024. години“, можете погледати овдје.