Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Реконструкција кровова и фасада колективних стамбених објеката“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Реконструкција кровова и фасада колективних стамбених објеката“, можете погледати овдје.