Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Изградња улице Душка Трифуновића“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Изградња улице Душка Трифуновића“, можете погледати овдје.