Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Изградња паркинг простора у Чичи“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Изградња паркинг простора у Чичи“, можете погледати овдје.